naše storitve

podjetništvo

Ustanovitev podjetja je pomemben korak k uresničevanju vaših sanj in k uspehu. Ob zakonskih in poslovnih obveznostih je pomoč pri odprtju podjetja le prvi korak

 

V sodelovanju z evem.si

evem.si

Intro

Podjetništvo

Ponujamo vam storitve za odprtje in registracijo vašega podjetja kot samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo v Sloveniji. Odprtje podjetja v Sloveniji omogoča hiter in enostaven dostop do trgov EU.

Storitve

 • Svetovanje glede registracije podjetja
 • Registracija sp podjetja v Sloveniji
 • Registracija d.o.o. podjetja v Sloveniji
 • Poslovni paket – računovodstvo, pravno in poslovno svetovanje
 • Poslovno posredništvo in zastopništvo za tuje trge

Podrobnosti

Vstop na trge Slovenije in EU

Problem

Kot tuje ali domače uveljavljeno podjetje ali podjetnik bi radi vstopili na slovenski ali trg EU z željo po rasti in poslovnih povezavah na močnem trgu EU. Poleg tega vam trg EU zagotavlja prednosti, ki jih vaše podjetje potrebuje.

Domači podjetniki želijo odpreti podjetje in ustanoviti novo podjetje.

Rešitev

Z registracijo vašega podjetja preko naših storitev vam nudimo hiter in enostaven način registracije vašega podjetja ne glede na vašo nacionalnost v Sloveniji ter prehod na slovenski trg in trg EU. Slovenija vam zagotavlja popoln dostop in zakonske pravice do trgov EU, medtem ko ste v neposredni bližini večjih gospodarstev EU in trgov zunaj EU. Poleg tega vam ponujamo poslovni paket, ki vam pomaga in pomaga pri vašem poslu in potrebah od prvega dne.

Paket in storitve

Odprtje vašega podjetja je najpomembnejši korak, ki ga boste naredili, zato vam nudimo vse storitve, ki jih vsak podjetnik potrebuje za uspešno in enostavno odprtje podjetja ali hčerinske družbe. Ustvarili smo poslovni paket, uporaben tako za podjetnike kot za že uveljavljena podjetja. Paket vključuje sledeče storitve in ponudbe:

    • Svetovanje glede oblike podjetja
    • Svetovanje glede poslovnega imena
    • Računovodske storitve
    • Zbor in pregled dokumentacije
    • Pravno svetovanje in vodenje
    • Pomoč in astopništvo v upravnih postopkih
    • Vize in delovna dovoljenja
    • Dolgoročno poslovno, finančno in pravno svetovanje
    • Virtualna pisarna s poslovnim naslovom

Najbolj zaupanja vreden vir storitev in pomoči za vas je:

Obrazec

Poslovno Poizvedovanje

Please include country code
Prosimo da vključite klicno številko države
Pogoj za odprtje podjetja so poravnane davčne obveznosti
Dejavnosti vašega podjetja oziroma opišite želje dejavnosti

FAQ

Splošne Informacije

Kakšne so razlike med s.p. in d.o.o.?
S.P. D.O.O.
Osebna Odgovornost DA (odgovarjate z osebnim premoženjem) NE (odgovarjate le s kapitalom podjetja)

Osnovni kapital

Ni potreben

7.500,00 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano)

Ustanovitveni stroški

Brezplačno

Enostavni postopek (brezplačno)

Zahtevni postopek (pri notarju po notarski tarifi)

Obdavčitev dobička

16%, 27%, 41% (dohodninska lestvica) Davek od dohodkov pravnih oseb – vedno enaka davčna stopnja (17%)
Vodenje poslovnih knjig

Norminirani odhodki (25%)

Enostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo
Poslovni račun – denar Z denarjem na računu prosto razpolagate Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena
Plača Dobiček s.p. je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne morete uveljavljati kot strošek

D.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek

Krediti – sredstva na razpisih

Ureditev bančnega kredita je zelo težavna, možnosti prijave za pridobitev sredstev na razpisih pa omejene Ureditev bančnega kredita je lažja, za prijavo na razpise je oblika primernejša
Kako ustanoviti podjetje – s.p. ali d.o.o.?

Podjetnik, ki želi odpreti podjetje, nas lahko kontaktira preko želenega načina komunikacije s pripravljeno potrebno dokumentacijo. Za zahtevano dokumentacijo se obrnite na to spletno stran, za dodatno podporo pa kontaktirajte evem.si

Ali lahko podjetje, registrirano v Sloveniji, dostopa do trgov EU?

Da, vsa podjetja, registrirana v Sloveniji, lahko sodelujejo s podjetji na drugih trgih EU in so enakopravni udeleženci na trgu

Ali lahko državljan katere koli države odpre podjetje v Sloveniji?

Da, državljan katere koli države lahko odpre podjetje v Sloveniji, če ima pridobljeno dokumentacijo. Za potrebno dokumentacijo obiščite to spletno mesto ali nas kontaktirajte prek želenega komunikacijskega sredstva. Za dodatno podporo se lahko obrnete na evem.si

Ali Slovenija ponuja ugoden davčni sistem?

Da, Slovenija je vzpostavila sistem normaliziranih stroškov, ki ponuja zelo ugoden in donosen sistem obdavčitve za mikro podjetja s 4-odstotno davčno stopnjo, za podrobnosti stopite v stik oziroma se obrnite na evem.si

Ali za podjetje, registrirano v Sloveniji, veljajo enaki predpisi kot za podjetja v drugih državah?

Odvisno, za poslovanje velja enaka zakonodaja po vsej EU kot za vsa druga podjetja v drugih državah EU kot enakopraven udeleženec. Kar zadeva obdavčitev, pa za podjetja velja slovenska zakonodaja, ki se lahko močno razlikuje od drugih držav v EU.

Kaj so pogoji za odprtje podjetja v Sloveniji?

Podjetnik lahko odpre podjetje v Sloveniji, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Družbenik v evidenci FURS-a ne sme biti zaveden kot davčni dolžnik ali neplačnik
 2. Bodoči družbenik-i in bodoči zastopnik-i podjetja, mora-jo biti pri postopku registracije osebno prisotni
 3. Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument
 4. Ustanovitveni kapital d.o.o. mora biti v denarju in najmanjšem znesku 7.500 EUR
Kaj vsebuje poslovni paket?

Poslovni paket vključuje vse storitve, ki so potrebne za uspešno odprtje podjetja in začetek poslovanja. Paket torej vključuje računovodske storitve, pravno podporo, pregled dokumentacije in še marsikaj

Kakšne so prednosti odprtja podjetja v Sloveniji?

Odprtje podjetja v Sloveniji vam ponuja zelo ugoden davčni sistem, hkrati pa imate poln dostop in ugodnosti na trgih EU. Bližina večjih gospodarstev omogoča popolno uporabo tržne moči, hkrati pa se izognemo težavam in omejitvam drugih gospodarstev.

Ali moram poiskati fizični pisarniški prostor, če odpiram podjetje v Sloveniji?

Ne, vabimo vas, da raziščete našo storitev zagotavljanja virtualne pisarne in poslovnega naslova, ki zadostujeta za registracijo in delovanje vašega podjetja

Ali je Slovenija dobro prometno povezana z drugimi gospodarstvi EU?

Da, Slovenija je zelo dobro povezana z EU in sosednjimi državami zaradi geografske lege na pomembnem avtocestnem križu, kjer nobeno večje evropsko mesto ni oddaljeno več kot 12 ur vožnje z avtomobilom. Poleg tega ima Slovenija popolnoma nov železniški sistem, ki povezuje države EU, mednarodno letališče v bližini Ljubljane pa ni oddaljeno več kot 1,5 ure od katere koli točke v državi

Ali vizumi, ki jih sponzorira podjetje v Sloveniji, veljajo v drugih državah EU?

Da, vizum, ki ga sponzorira podjetje v Sloveniji, se lahko uporablja za bivanje v kateri koli državi schengenskega območja, vendar mora za zaposlitev zunaj Slovenije podjetje, ki sponzorira vizum, zagotoviti dodatno dokumentacijo

FAQ

Informacije za S.P.

Koraki pred registracijo podjetja

Čeprav je postopek odprtja podjetja v Sloveniji preprost in jasen, je vseeno potrebna previdnost. Preden odprete in registrirate podjetje, si morate odgovoriti na naslednja vprašanja:

 1. Kakšno bo ime podjetja?
 2. Kje bo sedež podjetja in kje poslovni prostor?
 3. Kaj bo moja dejavnost in kako jo registrirati? Kakšni so pogoji za opravljanje dejavnosti?
 4. Kakšen je postopek registracije in kje ga lahko opravim?
 5. Ali potrebujem računovodstvo?
 6. Ali moram biti zavezanec za DDV?
Postopek registracije s.p.

Pri postopku registracije s.p. na VEM točki, referent VEM točke za bodočega podjetnika pripravi obrazce za:

 1. Prijava za vpis samostojnega podjetnika- AJPES obrazec
 2. Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika – DURS obrazec
 3. Prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 obrazec
Katere dokumente potrebujete za odprtje s.p.?

Za sam postopek registracije s.p. potrebujete:

 1. osebni dokument,
 2. davčno številko,
 3. overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik hiše ali stanovanja. Soglasje lastnik objekta osebno in brezplačno overi na VEM točki

Soglasje s.p.

Pogoj za odprtje s.p.

Posameznik lahko registrira s.p., v kolikor ni davčni dolžnik oziroma ni na seznamu davčnih neplačnikov na FURS. Izobrazba ni pogoj za ustanovitev podjetja, je pa večkrat pogoj za opravljanje posameznih dejavnosti v okviru podjetja.

Odprtje s.p. za polovični delovni čas

V kolikor želi ustanoviti s.p. oseba, ki je v podjetju zaposlena za polovični delovni čas (20 ur/teden), mora tak podjetnik razliko do polnega zavarovanja (40 ur), plačati kot samostojni podjetnik. Torej 20 ur prispevkov kot zaposlena oseba, 20 ur pa kot samostojni podjetnik.

Kakšna je razlika med “navadnim” s.p. in popoldanskim s.p.?

Pravno-formalni status “navadnega” in popoldanskega s.p. je popolnoma enak. Enake so tudi dolžnosti in pravice med navadnim s.p. in popoldanskim s.p. Razlika pa nastopi pri plačilu prispevkov za socialno varnost, ki so pri popoldanskem s.p. precej nižji.

Popoldanski s.p. morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Pavšalni znesek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 31,85 EUR.

Popoldanski s.p. morajo biti zavarovani še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, ki znaša 8,18 EUR.

Popoldanski s.p. mora plačevati tudi dodaten prispevek za zdravstveno zavarovanje, katerega osnova je 25 odstotkov povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa je 6,36 odstotka. Prispevek znaša 24,54 EUR.

Polni prispevki, ki jih mora plačati samostojni podjetnik, znašajo 64,57 EUR.

FAQ

Informacije za D.O.O.

Kakšen je postopek ustanovitve d.o.o.?

Ustanovitev podjetja je enostavno in brez čakanja. Na naši VEM točki se opravi v 3 korakih:

 1. Izpolnite elektronsko spletno prijavo na registracijo podjetja
 2. Registrirate podjetje preko naših storitev
 3. Na dom prejmete odločbo o registraciji podjetja

Poleg tega Vizaris d.o.o. ponuja poslovni paket vsem podjetjem

Kako izbrati ime podjetja?

Vsako podjetje mora imeti svoje ime oziroma firmo. Obvezno je popolno ime, lahko pa registrirate tudi skrajšano ime. Ime ali firma mora biti v slovenskem jeziku.

Vsako podjetje mora imeti svoje ime oziroma firmo, katero je eden izmed najpomembnejših dejavnikov podjetja na trgu. Dolgo ime je obvezno, sestavljeno iz fantazijskega imena, vaše dejavnosti, d.o.o. Kratko ime je dolgo ime brez oznake dejavnosti: fantazijsko ime, d.o.o. in ni obvezno. Pomembno je, da se ime podjetja jasno razlikuje od imen drugih podjetij. Če temu ni tako, vas registrski organ ne bo hotel vpisati v register. Priporočamo, da pred registracijo podjetja preverite ime v poslovnem registru. Več o imenu podjetja si lahko preberete tukaj.

Zastopnik podjetja

Ustanovitelji vseh oblik podjetij morajo v svojem podjetju določiti vsaj enega direktorja. Lahko določijo več direktorjev ali pa dodatno tudi prokuristaDirektor podjetja, ki ni nikjer zaposlen in ni študent ali upokojenec, se mora v podjetju zaposliti.

Direktorji so upravičeni voditi posle družbe. Družbo lahko zastopa en ali več direktorjev. Direktor je v imenu in za račun družbe upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki jih lahko družba opravlja. Direktorja se lahko omeji s skupnim zastopanjem. Za takšno zastopanje je značilno, da je pogodba veljavno sklenjena le takrat, ko jo podpišejo vsi direktorji. V kolikor se direktorja ne omeji na skupno zastopanje, govorimo o samostojnem zastopanju, ko je vsaka pogodba veljavna že, ko jo podpiše vsaj en direktor. Druge morebitne omejitve direktorja (notranje omejitve) ne učinkujejo v razmerju do tretjih oseb.

Prokura je posebna oblika pooblastila, s katero pooblaščenec pridobi upravičenje za zastopanje podjetja.

Prokurist je poslovni pooblaščenec, njegova pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, zaprtja podjetja in za opravljanje strukturnih sprememb v podjetju. Prokurist ni organ odločanja niti organ vodenja v podjetju, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. V nasprotju z drugimi pooblaščenci, ki potrebujejo za določene posle posebna pooblastila z natančno opredelitvijo posla, tega prokurist ne potrebuje. Po navadi je prokurist tista oseba, ki sklepa prave posle s tretjimi osebami, za odločanje znotraj podjetja pa nima pooblastil.

Tudi prokuriste je mogoče omejiti s skupno prokuro. Omeji se jih lahko tudi na predmet poslovanja posamezne podružnice družbe. Drugačne omejitve prokure nimajo pravnega učinka v razmerju do tretjih oseb.

Registracija podružnice

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba. Osnovnega kapitala ni.

Slovensko podjetje jo navadno ustanovi takrat, kadar seli katero izmed svojih dejavnosti (npr. proizvodnjo) v nek drugi slovenski kraj. V omenjenem primeru podružnice ni OBVEZNO ustanoviti, je pa ena izmed možnosti.

Tuje podjetje lahko v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost, če ima tu registrirano podružnico (ali pa ustanovi povsem novo podjetje).

Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri tem uporablja firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. Je del tujega podjetja.

Postopek registracije podružnice tujega podjetja se opravi pri notarju.

Vizaris vam pomaga najti notarsko pisarno in dokončati postopek.

Pogoji za ustanovitev d.o.o.

Oseba lahko odpre podjetje v Sloveniji, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Bodoči družbenik-i in bodoči zastopnik-i podjetja, mora-jo biti pri postopku registracije osebno prisotni
 2. Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument
 3. Ustanovitveni kapital d.o.o. mora biti v denarju in najmanjšem znesku 7.500 EUR
Registracija podjetja

Postopek registracije podjetja je brezplačen. Za registracijo podjetja potrebujete:

 1. veljaven osebni dokument
 2. davčno številko
 3. overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, katerega overite na naši VEM točki
Kako določiti dejavnosti podjetja?

Ob ustanovitvi gospodarske družbe (d.o.o., d.n.o., d.d., itd.) izberete vašo glavno dejavnost (to je tista, ki bo predvidoma prinašala glavni del prihodkov) in druge dejavnosti, ki jih prav tako nameravate opravljati. Število dejavnosti, ki jih boste izbrali, ni omejeno. Dejavnosti lahko preprosto in brezplačno dodajate tudi pozneje, ko je podjetje že ustanovljeno.

Vse navedene dejavnosti se vpišejo v akt o ustanovitvi. V Poslovni register Slovenije (PRS) pa se vpišejo samo tiste dejavnosti, ki bodo vaš glavni del prihodkov.

Nekatere dejavnosti so neregulirane, kar pomeni, da jih lahko opravljate brez izpolnjevanja posebnih pogojev. Pri drugih dejavnostih morate pred začetkom njihovega opravljanja izpolniti vstopne pogoje – pridobiti dovoljenja ali zagotoviti sodelovanje z osebo, ki izpolnjuje zahtevane poklicne kvalifikacije.

Več o reguliranih, nereguliranih in obrtnih dejavnostih si lahko preberete tukaj.

Sprememba podatkov podjetja

Vizaris lahko brezplačno spremeni naslednje podatke:

 1. Ime podjetja
 2. Naziv dejavnosti firme v dolgem imenu podjetja
 3. Poslovni naslov
 4. Sedež podjetja
 5. Zastopnik podjetja
 6. Dejavnost podjetja
 7. Kontaktni podatki podjetja

Stopite v stik

Cesta železarjev 8
SI-4270, Jesenice
Slovenija

 

info@vizaris.si
vizaris@protonmail.com